reservar millor taxa disponible

Sostenibilitat


Almadraba Park Hotel està altament compromès amb la gestió sostenible. Alguns exemples de les accions realitzades fins a la data:


• Ús de materials reciclats i amb etiqueta ecològica

• Panells solars per a producció d'aigua calenta i energia

• Productes orgànics o Km0

• Major cobertura d'il·luminació LED

• Electrodomèstics amb qualificació energètica A + o superior


El nostre Objectiu és garantir l'equilibri econòmic, sociocultural i ambiental, satisfent les necessitats actuals dels turistes i regions d'acollida, reportant importants beneficis per a l'entitat, la societat i el medi ambient, i protegint i millorant les perspectives de futur.


• Augment de l'eficiència

• Millora de l'posicionament

• Reduir la petjada de carboni

GuestCentric - Hotel website & booking technology